Ăn bí chớ nên bỏ hạt

(Cao Bằng Bí Đỏ chủ yếu được người dân tộc Mông và Dao Đỏ trồng, có 2 loại bí là bí nếp và bí tẻ) + Bí nếp: ít hạt, hạt dẹt và chủ yếu dùng phần thịt để chế […]

continue reading »