Chạnh lòng nhớ mong

Run rẩy từng cơn gió mùa đông Rét run sao thấy nóng trong lòng Nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu Không biết giờ người còn nhớ không ? Từ ngày xa cách bến đợi mong Xa tiếng hờn yêu […]

continue reading »