Rối loạn đau ở tình dục

Đau giao hợp Đau giao hợp là cảm giác đau dai dẳng hay thường xuyên ở cả nam và nữ trong khi hoặc ngay sau khi giao hợp, ở nữ giới phổ biến hơn. Đau giao hợp thường kết hợp […]

continue reading »