Nghề mới

Bạn những yên hùng cảnh vá xe Mình nay cũng tạm kiếp buôn chè An nhàn khỏe não buông kèn cựa Rảnh rỗi thanh lòng nhượng tí toe Lắm vạch nhiều sao mừng đủ nhẽ Nghèo cơm hiếm bạc tủi […]

continue reading »