Điều ước

Những muốn nói cười cho hỉ hả ! Mà sao buồn bã đến vây quanh ? Trăm năm rồi cũng thành hư ảo , Còn lại gì đâu nhúm cỏ xanh ?! Hạ lạc trần gian mấy vạn ngày Ngọt […]

continue reading »