Mới hôn nhau đã xuất, có phải yếu sinh lý?

Nhân đây mình cũng có mọt vài thắc mắc về câu chuyện của mình, mong các bạn chia sẻ ít kinh nghiệm cho mình nhé! Hiện tại bây giờ thì mình đang yêu anh ấy, chúng mình quen nhau qua […]

continue reading »