Những suy nghĩ có hại cho phụ nữ

Muốn đẹp mãi nhưng chính những suy nghĩ và hành động của họ lại khiến họ nhanh già và nhanh bệnh hơn. Trẻ lâu nhờ chưa sinh con Không sinh con sẽ duy trì dung mạo trẻ trung, thân hình […]

continue reading »