Đôi điều với người yếu sinh lý

Trước tiên, họ căm ghét bị coi là “liệt dương” hay tệ hơn nữa là “bất lực” vì những thuật ngữ này không phản ánh trung thành thực trạng, cho nên dễ chấp nhận hơn với cụm từ “yếu sinh […]

continue reading »