Ngạc nhiên với con đường nhiễm bệnh tình dục

Trên thực tế, các bệnh tình dục còn có thể lây truyền qua đường máu, quan hệ bằng miệng, sữa mẹ hoặc tiếp xúc da với da. Bạn đã từng nghe nói tới bệnh lây truyền qua đường tình dục […]

continue reading »