Rắc rối vấn đề mãn kinh

Kinh nguyệt là “đặc quyền” của phái nữ và cũng là nỗi khổ của chị em. Em nào 19 tuổi mà chưa “có tháng” là lo lắng, coi đó là giới tính bất bình thường. Như thế nào là mãn […]

continue reading »