Sử dụng viagra cho phụ nữ trẻ yếu sinh lý?

Phương pháp tăng sự tưới máu cho khu vực cơ quan sinh dục nữ vẫn là dùng viagra, những nghiên cứu bước đầu ở châu Âu đã cho thấy kết quả tốt. Vậy có thể dùng viagra cho nữ không? […]

continue reading »