Chữa bệnh ung nhọt ở túi chứa tinh hoàn do khí huyết lưỡng hư.

Nguyên nhân: Tà độc uẩn kết không tiêu tan, hóa nhiệt sinh hỏa. Nhiệt thịnh thì thịt thối, thịt thối rữa thì thành mủ. Triệu chứng: Có những biểu hiện như túi chứa tinh hoàn rát bỏng, da trở nên […]

continue reading »