Read Full Reportsex nhat arrombando cuzinho da puta.

Điều ước

Những muốn nói cười cho hỉ hả !
Mà sao buồn bã đến vây quanh ?
Trăm năm rồi cũng thành hư ảo ,
Còn lại gì đâu nhúm cỏ xanh ?!
Hạ lạc trần gian mấy vạn ngày
Ngọt ngào thì ít , lắm chua cay
Thương người chẳng đặng , thương thân vậy
Có nghĩa gì đâu trả nợ vay ?!
Chỉ có một điều ao ước nhỏ
Tình nồng sau cuối đến đừng đi !
Ấm êm chăn gối cùng người ngọc ,
Trọn nữa đời sau chẳng thị phi !
Chỉ là điều ước giản đơn thôi
Chỉ thắm trôn kim , môi ấp môi !
Quyến thuộc một nhà tròn hiếu đạo
Ngoài kia giông bão mặc tơi bời !
Mong tránh xa tầm thiên hạ khóc
Mà đem mật ngọt đến …vườn hồng
Và đem cô lẽ quăng biệt dạng ,
Thả xuống tiếng cười rộn rã …trong !

Tags:

 

About the author

More posts by

 
 
 

sex hay